launchpad

Pozyskiwanie kapitału poprzez launchpad crypto

Myślisz o sprzedaży tokenów swojego projektu poprzez launchpad? Trafiłeś pod dobry adres. Specjalizujemy się w doradzaniu projektom krypto na wczesnym etapie rozwoju i oferujemy wiele usług związanych z blockchainem i kryptowalutami. Z naszą pomocą dostaniesz się na wybrany launchpad, uruchomisz Initial DEX Offering (IDO) i Initial Exchange Offering (IEO).

Czym jest launchpad crypto?

Launchpad crypto to platforma, która udostępnia projektom narzędzia do sprzedaży ich tokenów. Większość launchpadów korzysta z sieci Binance Smart Chain, wiele z nich implementuje także blockchainy Ethereum czy Polygon. Launchpad może wylistować dowolny token, także korzystający z sieci blockchain przez niego nieobsługiwanej. Aspekt technologiczny ma znaczenie głównie w zakresie przyjmowania przez projekt funduszy w postaci tokenów czy stablecoinów działających na danej sieci.

Launchpady skupiają wokół siebie community inwestorów. Osoby te korzystają z wybranej platformy, ponieważ daje im możliwość inwestowania w projekty na wczesnym etapie. Tokeny nabyte poprzez launchpad najczęściej nie są jeszcze wyemitowane. Dopiero po tak zwanym TGE (Token Generation Event) tokeny trafiają na portfele inwestorów. Następnie mogą oni nimi handlować z użyciem wybranej przez projekt giełdy.

Launchpad vs Initial Exchange Offering

Jeżeli projekt zapewnił już sobie listing na giełdzie, a jego tokeny nie były do tej pory przedmiotem rynku wtórnego, etap pośrednim może być dla nich wejście na launchpad powiązany z giełdą. Za przykład takiej platformy może posłużyć choćby Binance Launchpad czy Huobi Prime. Ścieżka IEO wybierana jest głównie przez projekty kryptowalutowe, które pozyskały już finansowanie z innych źródeł.

Launchpady krypto – dlaczego warto?

Inwestycje w projekty kryptowalutowe na wczesnym etapie to dla inwestorów okazja do osiągnięcia wysokich zysków. Launchpady umożliwiają inwestorom dostęp do projektów kryptowalutowych jeszcze przed wprowadzeniem ich na giełdy, co oznacza, że ceny tokenów są znacznie niższe niż na rynku wtórnym. Dzięki temu, jeśli projekt osiągnie sukces, inwestorzy mogą dużo zarobić na sprzedaży tokenów projektu.

Z kolei dla projektu launchpad jest okazją na pozyskanie kapitału i zgromadzenie wokół siebie społeczności inwestorów. Bez uprzedniej sprzedaży tokenów poprzez launchpad ciężko myśleć o wprowadzaniu ich na rynek. Dlatego każdy projekt krypto powinien pomyśleć o wykorzystaniu przynajmniej jednej z takich platform.

Jaki launchpad crypto wybrać?

Przy wyborze launchpada odpowiedniego dla Twojego projektu, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników. Należą do nich przede wszystkim wielkość i zaangażowanie społeczności, skuteczność w pozyskiwaniu środków i powiązania platformy z funduszami krypto. Dodatkowo istotne są także poziom zaawansowania technologicznego, dodatkowe usługi świadczone przez launchpad i koszty współpracy, jakie projekt będzie musiał ponieść.

Społeczność platformy

Zgromadzenie przez launchpad odpowiednio dużej i aktywnej społeczności jest kluczowe zarówno z punktu widzenia projektu planującego sprzedać swoje tokeny, jak i samych inwestorów. O jakości community funkcjonującego przy platformie najlepiej świadczą jej social media – Twitter oraz Telegram.

Ostatecznym testem, jaki przechodzi każdy launchpad, są wyniki tokenów listowanych na platformie. Sukces dla projektu ma miejsce, jeżeli udało mu się znaleźć nabywców na wszystkie przeznaczone do sprzedaży tokeny. Z kolei dla inwestorów decydujące jest zachowanie się ceny tokenów po listingu na giełdzie. Jeżeli dany launchpad regularnie notuje na obu polach zadowalające wyniki, warto zastanowić się nad umieszczeniem tokenów projektu na takiej platformie.

Jak dostać się na launchpad?

Wejście na launchpad jest jednym z końcowych etapów rozwoju projektu. Przed kontaktem z wybranym launchpadem należy przygotować pitch deck, zawierający elementy takie jak problem rozwiązywany przez projekt, jego konkurencję, ekonomię tokenów czy zespół. Listing tokenów na platformie często stanowi transakcję wiązaną – warto przygotować się na konieczność poniesienia kosztów dodatkowych usług oferowanych przez launchpad.

Częstym problemem napotykanym przez projekty kryptowalutowe jest sam kontakt z osobami decyzyjnymi. W czasach hossy launchpady przeżywają prawdziwe oblężenie otrzymując dziesiątki zgłoszeń dziennie. Z kolei kiedy rynek nie sprzyja, większość platform z niechęcią odnosi się do nadsyłanych aplikacji. W obu przypadkach kluczowe jest posiadanie rekomendacji osób powiązanych w jakiś sposób z daną platformą.

Na co zwracają uwagę launchpady?

Nawiązanie kontaktu z launchpadem jest tylko pierwszym krokiem, choć czasami najtrudniejszym do wykonania. Aby ostatecznie tokeny projektu znalazły się na platformie, co do zasady trzeba spełnić kilka podstawowych warunków.

Pierwszą kwestią poruszaną przez osoby decyzyjne jest najczęściej pytanie o dotychczasowe inwestycje. Liczy się nie tylko wartość zgromadzonych środków, ale także jakie konkretnie fundusze VC postanowiły nabyć tokeny projektu. Usłyszenie nazw znanych sobie podmiotów stanowi dla nich ważny element weryfikacji projektu.

Innym zagadnieniem, jakie na pewno zostanie poruszone, jest pytanie o produkt. Launchpady niechętnie akceptują projekty, które nie mają jeszcze gotowego produktu. Absolutnym minimum jest Proof-of-Concept, standardem jest natomiast posiadanie wersji MVP produktu.

Czy projekty kryptowalutowe powinny korzystać z launchpadów?

Z uwagi na wskazane powyżej bariery wejścia, launchpadów nie należy traktować jako głównego narzędzia do pozyskiwania kapitału. Środki powinno się pozyskiwać najpierw od indywidualnych inwestorów i aniołów biznesu, a w dalszej kolejności od funduszy VC.

Launchpad należy traktować raczej jako swoistą wisienkę na torcie, ostatni element układanki przed wprowadzeniem tokenów na giełdę. Jednak rezygnacja z tego etapu sprzedaży tokenów przez projekt to ciężki do naprawienia błąd. Przekonanie do siebie społeczności wybranych launchpadów jest kluczowe dla budowy swojego własnego community. Z kolei tokeny projektu bez skupionej wokół niego społeczności nie odniosą sukcesu na rynku wtórnym.

Wprowadź swój projekt krypto na launchpad

Jeżeli szukasz pomocy w dostaniu się na launchpad, skontaktuj się z nami!

Inne usługi:

fundraising krypto

Fundraising

Znajdź finansowanie dla swojego projektu z naszą pomocą

notowanie na giełdzie krypto

Listing na giełdzie

Spraw aby token stał się widoczny dla inwestorów i rynku

budowa tokena kryptowalutowego

Budowa tokena

Funkcjonalności, technologia i integracja web 3.0